”Min lycka och min funktion är ett.”

Eftersom Gud har givit mig båda!

Trots alla frestelser som mitt ego utsätter mig för är min lycka och min funktion ett.

Låt mig komma ihåg att vi är världens ljus och att vi skall sprida detta ljus i världen.
Detta är vad lycka är och det är vår enda funktion här på jorden.