”Världens ljus skänker frid till varje sinne genom min förlåtelse.”

Jag söker kontakt med min styrka som skänker frid till alla. Jag påminner mig om och känner igen att jag verkligen kan göra detta.

”Jag är det medel som Gud har bestämt för världens frälsning.”

”Den verkliga världen uppnås helt enkelt genom att fullständigt förlåta den gamla, den värld som du ser utan förlåtelse.” T 17.II.5:1