”Jag är världens ljus.”

Det är min enda funktion. Det är därför jag har kommit hit.

Det är vad jag är. Inte vad jag känner och tror om mig själv.

Orden refererar till att jag skapades som världens ljus av Gud.

Jag är oskyldig och kärleksfull.

Det är vad jag vill visa världen. Det är vad jag vill ge världen.

Ett kärleksfullt leende. En hjälpande hand. En varm och lysande tanke.

Jag lägger framtiden i Guds händer.

Jag ser världen genom min och din helighet.