Gud är Kärleken i vilken jag förlåter.
Gud är styrkan på vilken jag förlitar mig.
Det finns ingenting att frukta.
Guds Röst talar till mig hela dagen.
Jag stöds av Guds Kärlek.

Det finns inga främlingar bland Guds skapelser!

Alla är mina vänner. Det är min uppgift att se alla som mina kära älskade vänner.

Genom förlåtelse skall jag känna igen vår oskuld.

Så länge jag ser annat än oskuld har jag förlåtelsearbete att göra.

Jag är här endast för att förlåta och älska till 100 %.

Gud ger mig styrkan att göra det jag skall göra.

Jag ber den Helige Ande tala till mig, visa mig vad jag skall göra, vart jag skall gå.