Min helighet omsluter allt jag ser.
Min helighet välsignar världen.
Det finns ingenting min helighet inte kan göra.
Min helighet är min frälsning.
Jag är välsignad som Guds Son.

Sanningen om oss alla är att vi är oskyldiga. Om jag till 100 % tror på detta skulle jag nog inte vara här. I alla fall skulle jag se världen annorlunda.

Det är min uppgift att se oskulden överallt. Det är min uppgift att lära ut frid för att få frid. Det är min uppgift att välsigna världen och att framför allt se min egen oskuld.

Guds Son är oskyldig och i hans oskuld ligger hans frälsning. Och vi är alla Guds Söner, vi är alla ett.

”Tro endast på detta enda, och det kommer att vara tillräckligt: Gud vill att du skall vara i Himlen, och ingenting kan hålla dig ifrån den eller den ifrån dig. Dina vildaste felaktiga varseblivningar, dina märkliga inbillningar, dina svartaste mardrömmar saknar all mening. De kommer inte att segra över den frid som Gud vill att du skall ha.”
T 13.XI.7:1-3