Jag är fast beslutan att se tingen på ett annat sätt.
Det jag ser är en form av hämnd.
Jag kan undkomma den här världen genom att ge upp tankarna på attack.
Jag varseblir inte mitt eget bästa.
Jag vet inte vad någonting är till för.

Jag vill inte se en eländig sjuk värld. När jag ser den visar den att jag glömt Gud och mitt sanna jag. Jag har valt attackerande tankar.

Jag ändrar mina tankar. Jag tänker kärleksfullt på allting och på världen och ser att den ändras när jag ändrar mina tankar.

Jag ber den Helige Ande visa mig vem jag är och vad jag behöver. Jag avgår som min egen lärare. Jag låter den Helige Ande guida mig.

Han säger: ”lär endast ut kärlek för det är vad du är”.