Jag har igna neutrala tankar.
Jag ser inga neutrala ting.
Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende.
Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar.
Jag är fast besluten att se.

Vi är alla fyllda av våra egna bilder och tolkningar och bedömningar och dömanden.

Alla påverkas av hur jag ser och tänker.

Det bästa jag kan göra är att tömma mig från alla mina förflutna tankar och syner och endast behålla dess skönhet. Jag vill leva här och nu.

Jag vill se allting på ett annat sätt med kärlek och omtanke och gemenskap.

Jag vill byta tankar och tankesystem och bara tänka med Gud och låta Honom guida mig.

Jag är här för att vara sant hjälpsam och för att representera Honom som har sänt mig.

”Acceptera helandets mirakel, och det kommer att utsträckas på grund av vad det är. Det är dess natur att utsträcka sig samma ögonblick som det föds. Och det föds i samma ögonblick som det erbjuds och tas emot.” T 27.V.1:3-5