Repetition!

Ingenting jag ser betyder någonting.
Jag har givit det jag ser all den mening som det har för mig.
Jag förstår ingenting av det jag ser.
Dessa tankar betyder ingenting.
Jag är aldrig upprörd av den anledning jag tror.

Det finns ett samband mellan dessa lektioner.

Är jag villig att släppa taget?

Jag ombeds släppa taget om vad jag ser, om mitt dömande, om min förståelse, om mina tankar och om mitt tankesystem.

Vad mer behöver jag än vetskapen om att jag är kärlek, att vi alla är kärlek och allt vi kan ge varandra är Guds välsignelse och en önskan om kärlek och glädje.