”Guds Röst talar till mig hela dagen.”

Jag ställer in kompassen och tonar in på rätt kanal och lyssnar till Rösten som tala för Gud.

”Den Helige Ande finns i dig i en mycket bokstavlig bemärkelse. Det är Hans Röst som kallar dig tillbaka dit där du tidigare var och kommer att vara igen. Det är möjligt till och med i den här världen att endast höra den Rösten och ingen annan. Detta kräver ansträngning och stor villighet att lära sig. Det är den sista lektionen som jag lärde mig, och Guds Söner är lika likvärdiga som elever som de är som söner.” T 5.II.3:7-11

Jag står i ständig kommunikation med Gud. Här finns lugn och vila och trygghet. Här råder stillhet och frid för evigt. Jag behöver bara lyssna till och följa Rösten som talar för Gud.