”Det finns ingenting att frukta.”

Jag förlitar mig på Guds styrka.

När jag känner rädsla har jag valt fel. Jag har förlitat mig på min egen styrka, mitt ego, jag är i en illusion.

Jag rättar mina tankar. Ingenting verkligt kan hotas.

Jag är så som Gud har skapat mig. Det kan aldrig sägas för ofta eller för mycket.

Det finns en plats inom mig där Gud är. Där jag kommer ihåg att Gud är min Fader och att Han går med mig vart jag än går.