”Gud är styrkan jag förlitar mig på.”

Jag går förbi min egen svaghet och finner styrkan i Gud som är mitt verkliga jag.

Gud går med mig vart jag än går. Jag kan inte göra någonting av mig själv, av mitt ego.

Gud har givit mig Rösten som talar för Honom. Allt jag behöver göra är att lyssna till Den och följa Den. Den skall tala om för mig vad jag skall göra.