”Gud är sinnet med vilket jag tänker.”

Så skönt att gå förbi alla meningslösa och overkliga tankar jag tänker med egot.

Jag tömmer mig och väntar på Guds tankar som är eviga och obegränsade och fyllda med kärlek och glädje.

Jag är fast besluten att nå Guds altare i mig. Det är min heliga önskan.

Det finns en plats inom mig som alltid är i frid och där gränslös kärlek lyser och råder. Dit vill jag gå!

I min försvarslöshet ligger min styrka och min trygghet.

Jag lär mig att tänka med Gud. Som del av Guds Tanke kan jag inte tänka åtskild från Honom.