”Gud är ljuset i vilket jag ser.”

Och eftersom Gud finns i mig så finns ljuset i mig.

Jag sitter i tystnad, jag sjunker inåt, förbi alla tankar utan att blanda mig i dem.

Här finns mitt inre ljus som inte kan ses med kroppens ögon men är en förutsättning för sant seende.

Här når jag Gud, Som är ljuset i vilket jag ser.

Här får jag glimtar av Himlen, verkligheten och evigheten. Här är jag trygg.

Detta ljus är alltid med mig och gör sant seende möjligt när som helst.

Här hör jag endast Rösten som talar för Gud och fyller mig med glädje och tacksamhet.

”Allt ditt förgångna, förutom dess skönhet, är borta, och ingenting förutom en välsignelse finns kvar.” T 5.IV.8:2