”Gud går med mig vart jag än går.”

Jag är aldrig separerad från Gud. Även om jag ibland tror att jag är ensam.

Jag låter orden sjunka in i mig. Jag tänker på varje ord och på vad det betyder.

Jag fylls av en enorm styrka och stillhet och glädje. Jag känner min Faders omsorg och trygghet omsluta mig.

Detta är det heliga ögonblicket.

Jag lär mig att se mig själv i min broder.

Jag lär mig att älska min broder som mig själv.