”Jag är välsignad som Guds Son.”

Som Guds Son har jag rätt till glädje och frid och kärlek. Tack Fader för allt.

Jag övar mitt sinne genom att upprepa dessa ord, om och om igen.

”Om Guds Vilja för dig är fullständig frid och glädje, och om du inte upplever enbart detta, måste det innebära att du vägrar att erkänna Hans Vilja. Hans Vilja vacklar inte, eftersom den för evigt är oföränderlig. När du inte har frid, kan det endast bero på att du inte tror att du är i Honom. Likväl är Han Allt i alla.” T 8.IV.4:1-4

Glädjen och friden och kärleken finner jag genom att dela den med allt och alla. Det är ingen skillnad mellan att ha och att ge.