”Det finns ingenting min helighet inte kan göra.”

Jag råder över allting p g a den jag är, p g a att jag är Guds Son. Jag är så som Han skapade mig.

Det är vad jag behöver komma håg och känna igen!

Min helighet kan ta bort all smärta, göra slut på all sorg och lösa alla problem.

Låt mig vara sant hjälpsam!

”Du har ingen aning om vilken oerhörd befrielse och djup frid som kommer av att möta dig själv och dina bröder helt utan att döma.” T 3.VI.3:1