”Min helighet välsignar världen.”

Jag är här för att välsigna världen och inte ställa några krav.

Det innebär att känna igen min egen helighet och alla andras. Vi är alla likvärdiga i Gud och tillhör Honom Som är Vår Fader.

Det jag ser och varseblir är bara en reflektion av hur jag ser mig själv.

När jag ser rädsla så ser jag den rakt in i ögonen, jag erkänner den och ber Jesus Kristus hjälpa mig ta bort misstaget. Att helt enkelt rätta mina galna, felaktiga tankar.