”Min helighet omsluter allt jag ser.”

Heligheten i mitt sinne måste leda till ett heligt seende!

Jag låter ljuset tränga undan mörkret så att jag kan se heligheten i världen och i mig.

När jag känner något annat än glädje och tacksamhet har jag valt en felaktig tanke. En tanke som separerar i stället för innesluter och älskar.

Så behöver det inte vara. Jag väljer igen. Jag väljer att tänka med Gud.