”Mitt sinne är del av Gud. Jag är mycket helig.”

”Varje gång du ifrågasätter ditt värde, säg då: Gud Själv är ofullständig utan mig. Kom ihåg detta när egot talar, och du kommer inte att höra det.” T 9.VII.8:1-3

Jag är så som Gud skapade mig!