”Gud är i allt jag ser eftersom Gud är i mitt sinne.”

Gud i mig, jag i Gud. I Gud är jag stark. Det är allt som finns.

Gud är frid. Frid finns i mig, inte utanför mig.

Gud är barmhärtig. Han erbjuder mig bara barmhärtighet. Låt mig återspegla Hans barmhärtighet!

Gud skapade mig lik Sig Själv. Jag är inte en kropp, jag är inte ett ego. Jag överlämnar kroppen och egot i Jesu Kristi händer och går tillsammans med honom vägen fram hem till Gud, Vår fader.