”Gud är i allting jag ser.”

I söndagsskolan sjöng vi ”Gud finns i allting fast Han inte syns”. EKIM lär mig att jag kan se Gud i allting om jag ser med kärlek och uppskattning och ett öppet sinne. Wow!

Jag kan se det heliga syftet med allting. Gud har skrivit Sin signatur på allting.

Allting är för mitt eget bästa. För min lycka och glädje, min gemenskap med allt och alla, min fullständighet.

Det är inte min kropps ögon jag använder, det är Kristi sanna seende som finns i mig som jag ser med när jag ser Gud i allting. Det jag ser med kroppens ögon betyder ingenting.

”Den värld du ser måste förnekas, för anblicken av den kostar dig ett annat slags seende. Du kan inte se båda världarna, för de innebär olika sätt att se, och styrs av vad du håller kärt.” T 13.VII.2:1-2