”Mer än någonting annat vill jag se.”

Sant seende kostar ingenting för någon. Sant seende kan bara välsigna.

Ingenting verkligt kan hotas!

Jag säger orden ”mer än någonting annat vill jag se” till mig själv så ofta jag kan, hela dagen. Låt mig inte glömma! Om jag glömmer försöker jag igen!

”Du är ett enda Själv, förenad och trygg i ljuset och glädjen och friden. Du är Guds Son, ett enda Själv, med en enda Skapare och ett enda mål att göra alla sinnen medvetna om denna etthet så att den sanna skapelsen kan utsträcka Guds Allhet och Enhet.”
Lektion 95.12:1-2