”Jag ser inte vad någonting är till för.”

Det jag tilldelar allting betyder ingenting. Det är totalt meningslöst. Så varför göra så stor sak av allting?

Så varför utvärdera allting som ”egomål”? Jag är inte egot, jag är inte en kropp, jag har inga personliga intressen.

Men ack så svårt att ta in.

Det är på grund av att jag har bandat ihop vem jag är som jag inte vet någonting.

Det är på grund av att jag separerat mig från andra som jag tror att jag kan döma.

Men i sanning är vi alla förenade i Gud. Och eftersom jag ingenting vet kan jag inte döma. Jag överlämnar mig i Guds Händer och följer Honom.