”Det jag ser är en form av hämnd.”

Jag förstår inte riktigt!

När jag projicerar min ilska eller min irritation på världen så ser jag hämnd.

När jag ser hämnd i världen är det ett bevis på att den finns i mitt sinne, sådan är varseblivningens lag.

Jag ser det jag tror finns där, och jag tror att det finns där eftersom jag vill att det skall finnas där.

”Att lära sig av Kristus är lätt, eftersom det inte innebär någon anspänning alls att varsebli med Honom. Hans naturliga varseblivning är din naturliga medvetenhet, och det är endast de förvrängningar som du själv fört in som tröttar ut dig. Låt Kristus i dig tolka åt dig, och försök inte begränsa det du ser genom små trångsynta övertygelser som är ovärdiga Guds Son.” T 11.VI.3:7-9