”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar.”

Alla sinnen är förenade. Alla sinnen är ett.

Det finns inga privata tankar. Alla tankar påverkar alla.

Vilket ansvar jag har! Alla mina tankar delar jag med alla.

Jag har ett mycket viktigt arbete att utföra:

att välsigna, önska frid och kärlek och glädje till alla.