”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende.”

Mina tankar är aldrig utan effekt! De påverkar alltid mitt sinne och alla sinnen.

När jag kommer ihåg det så är jag mycket noga med vad jag tänker. Mycket noga med hur jag ser på saker och ting.

Jag öppnar mitt sinne för kärlek och frid. Det är vad jag vill se. Det är vad jag vill tänka.

”Det Gud inte har givit dig har ingen makt över dig, och kärlekens dragningskraft på kärleken är oemotståndlig. För det är kärlekens funktion att förena alla ting med sig själv och att hålla alla ting samman genom att utsträcka sin helhet.” T 12.VIII.7:10-11