”En meningslös värld framkallar rädsla.”

Ingenting existerar som inte har en mening!

Men jag kanske inte ser den. Jag vet inte.

Jag behöver vänta till dess Gud genom den Helige Ande berättar för mig vad meningen är. Jag behöver ha tålamod. Inte rusa iväg och tro att jag vet.

Jag måste lära mig att se på världen som ett medel för att hela separationen!

Jag ber om ett mirakel!

”Miraklet gör ingenting. Allt det gör är att göra ogjort. Och således upphäver det hindret för det som har gjorts. Det lägger inte till, utan tar enbart bort.” T 28.I.1:1-4