”Jag är upprörd därför att jag ser en meningslös värld.”

Jag raderar allt jag själv har hittat på om världen och finner en tomhet. Nuet är blankt!

Jag låter bli att fylla det. Jag väntar och ser vad Gud säger. Jag vet i alla fall inte vad allting är till för.

”När din frid hotas eller störs på något sätt, säg då till dig själv:
Jag vet inte vad någonting, inklusive detta innebär.
Och därför vet jag inte hur jag skall reagera på det.
Och jag kommer inte att använda min egen tidigare inlärning som det ljus som vägleder mig nu.
Genom denna vägran att försöka lära dig själv det du inte vet, kommer den Vägledare Som Gud har givit dig att tala till dig.
Han kommer att inta Sin rättmätiga plats i din medvetenhet i samma ögonblick som du överger den, och erbjuder Honom den.”
T 14.XI.6:6-11