”Jag är aldrig upprörd av den anledning jag tror.”

När jag lägger ut anledningen till att jag är upprörd på någon eller något utanför mig så har jag tänkt en felaktig tanke, helt enkelt valt fel tankesystem.

Jag inser att min upprördhet är min egen och att jag inte kan rangordna de olika galna tankarna.

De stör alla min sinnesfrid.

”Världen är inte längre vår fiende för vi har valt att vara dess Vän.” Lektion 194.9:6