”Dessa tankar betyder ingenting. De är som de ting jag ser i det här rummet.”

Jag tränar sinnet i att varsebli allt och alla på ett annat sätt.

Jag tränar i att tänka med Kristus i mig, med Gud i mig. Jag lär mig att alla andra tankar betyder ingenting.

Jag lär mig att separera det meningslösa från det meningsfulla.

Jag lär mig att se att det meningslösa finns utanför mig och det meningsfulla har jag inuti mig.

Jag lär mig att känna igen vad som är detsamma och vad som är olikt.