”Jag har givit allt jag ser i det här rummet all den mening som det har för mig.”

Det känns bra att veta att det är jag som tolkat allt i min omgivning!

Lika lätt som jag har bestämt vad allting skall vara, lika lätt är det att göra det ogjort.

Det finns ingen mening med saker och ting över huvud taget.

Meningen med Kursen är att min varseblivning skall ändras. Min varseblivning av allt och alla.

Då behöver jag tömma mig och fylla mitt sinne med Guds Ord som jag får av den Helige Ande. Mitt uppdrag här på jorden är att finna frid och utsträcka frid till allt och alla.

”Mirakel är ett slags utbyte. Liksom alla uttryck för kärlek, vilka alltid är mirakulösa i sann bemärkelse, vänder utbytet på de fysiska lagarna. De för med sig mer kärlek till både givaren och mottagaren.” Mirakelprincip nr 9