”Ingenting jag ser i det här rummet betyder någonting.”

Så skönt att inte förstå, att bara notera och be den Helige Ande att tolka åt mig.

Dagens lektion blir mer och mer verklig för mig.

Jag öppnar mitt sinne och ser med nyfikenhet på allting som om det vore första gången jag ser.

Jag tar bort blockeringen som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro!