”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Jag vill önska oss alla ett gott nytt år fyllt av frid och fred och kärlek!

Jag väljer att se Kristus i dig och i alla mina bröder och då ser jag också Honom i mig.

När jag bara vill ha kärlek så ser jag ingenting annat än kärlek.