”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Vi har utvecklat en daglig vana av att överlämna våra liv i den Helige Andes händer och ber Honom leda oss.

Detta är bara början, saker och ting kommer att hända på vår väg till Himlen.

Vi behöver vägledning och får den bara vi ber om den och tar emot och följer den.

Vi följer den Helige Ande som är vår Lärare och Vän på vägen hem till Gud och vi är säkra på att vi kommer att nå målet!