”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Jag tränar sinnet. Att vara tillsammans med Gud och min broder. Ögonblick för ögonblick. Sakta men säkert, hela tiden.

EKIM är den jag håller i handen när jag glömmer. EKIM håller mig på rätt kurs.

Jag behöver detta stöd och jag börjar om i Kursen nästa år. Jag tror det blir för 23:e gången. Det har blivit en vana för mig att ägna ett par timmar om dagen åt att läsa EKIM och vara med Gud i stillhet och tystnad.