”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Jag vill följa vägen fram som Du visar mig. Jag vill sträcka ut den frid som jag får av Dig.

Jag vill sjunga i Din kör, lyssna till Rösten som talar för Dig och följa den.

Jag lär mig att förlåta och ser att vi är alla oskyldiga och så som Du har skapat oss.