”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att -din ledning skänker mig frid.”

Jag är här för att komma ihåg Gud. För att förlåta min broder och för att dela Guds Närvaro och Verklighet med alla.

Jag öppnar mig för Guds Frid.

Jag har allt jag behöver. Jag är omhändertagen. Det ser den Helige Ande till.

Jag fattar inga egna beslut. Jag följer Honom varje ögonblick. Kan det bli bättre?

Jag ger detta heliga ögonblick till Dig, Fader.