”Guds svar är en form av frid. All smärta helas; all förtvivlan ersätts med glädje. Alla fängelsedörrar öppnas. Och all synd förstås som endast ett misstag.”

Tack för den frid och den glädje jag känner i mitt hjärta.

För det är vad jag vill ha – Guds frid.

Hjärtats bön ber inte om saker. Hjärtats bön ber om frid. Hjärtats bön ber om en upplevelse.

Mer än allt annat vill jag lära mig att förlåta och lära mig att älska alla. Det är svårt men måste gå!

”Jag vill ha Guds frid. Det är den enda inriktning som vi söker idag, när vi förenar våra önskningar med varje hjärtas behov, med varje sinnes rop, med hoppet som ligger bortom förtvivlan, med kärleken som attacken vill dölja, med broderskapet som hatet har försökt att söndra, men som fortfarande är som Gud skapade det. Kan vi med en sådan Hjälp bredvid oss misslyckas idag, när vi ber att Guds frid skall ges till oss.”
Lektion 185.14:1-2