”Sanningen svarar på varje rop från oss till Gud genom att först svara med mirakler, och sedan återvända till oss för att vara sig själv.”

I all enkelhet vill jag önska er alla all glädje och lycka. Genom att se glädje och lycka i dig min broder, ser jag den i mig själv,

Att ge och att få är samma sak.

Vägen till Gud går genom min broder. När jag ser Kristus i honom ser jag Kristus i mig själv.