”Sjukdom är endast ett annat namn för synd. Helande är endast ett annat namn för Gud. Miraklet är således ett rop på Honom.”

När vi finner Gud finner vi oss själva!

”Gör det här året annorlunda genom att göra så att allt blir detsamma.” T 15.XI.10:11

Sjukdom i Kursen har ingenting med kroppen att göra. Den är helt och hållet kopplad till sinnet, till vårt tankesystem. Det är ett val vi gör och att välja sjukdom är vansinne. Sjukdom är ett försvar mot sanningen. Jag är inte en kropp. Jag är fri.

Kursen vill hela tanken om separation från Gud, inte de fysiska symptomen av sjukdom och inte heller en persons specifika beteenden. Det handlar om orsaken, inte effekten. Kroppen är betydelselös.

Att hela mitt sinne är att känna igen min identitet, att mitt sinne är ett med Gud och mina bröder.

Låt mig se att helande och mirakel är ett rop på Gud. Låt mig öppna mitt hjärta för oskuld och vänlighet och barmhärtighet.

Jag är här för att hela, för att erbjuda mirakel, för att befria från skuld.