”Det finns inget slut på all den frid och glädje och alla de mirakler som jag kommer att ge när jag accepterar Guds ord. Varför inte idag?”

Varför är vi här?

För att komma ihåg Gud. För att komma ihåg att vi är Guds Son, att Han är vår Fader!

Gud älskar oss och vår uppgift är att återspegla Guds Kärlek.

Jag är här för att se allting med tacksamhet och glädje. För att välsigna min broder och dela min frid och glädje med honom.