”Dömande och kärlek är motsatser. Från det ena kommer världens alla sorger. Men från det andra kommer Guds Egen frid.”

Det finns bara två känslor – Kärlek och rädsla.

Och det är egentligen bara ett sätt att se, och olika världar uppstår ur deras olika synsätt. Det är helt enkelt en attityd.

All världens sorger kommer från att döma, från rädsla.

När jag förlåter mina bröder i stället för att döma dem finner jag min frid.