”Min syndfrie broder är min vägledare till frid. Min syndige broder är min vägledare till smärta. Och den du väljer att se kommer du att se.”

Är jag villig att se min broder syndfri??

Det är jag som väljer. Det har ingenting att göra med min broder, det handlar bara om min egen varseblivning.

Så länge jag inte kan förlåta, så länge jag känner hat eller ilska eller rädsla känner jag smärta och oro.

När jag är villig att förlåta och se min broders syndfrihet, ja helt enkelt ändra mitt tankesystem, så känner jag frid i mitt hjärta.