”Mirakler speglar Guds eviga kärlek. Att erbjuda dem är att minnas Honom, att genom minnet av Honom rädda världen.”

Ett mirakel påminner sinnet om att vad det ser med kroppens ögon är falskt.

Att erbjuda ett mirakel är att se bortom kroppens begränsningar och se Kristus, ljuset och kärleken.

Mirakel och förlåtelse är samma sak.