”Idag låter jag Kristi sanna seende se på alla ting åt mig och inte döma dem, utan ge varje ting ett mirakel av kärlek i stället.”

Kärlekens lag säger: det jag ger min broder är en gåva till mig själv. Att ge och att få är samma sak.

Den största gåvan jag kan ge någon är frihet. Att låta människor och djur och saker vara som de är utan min lilla egoistiska inblandning.

Låt mg erbjuda alla och allting kärlekens mirakel idag!

”Och om du väljer att se en värld utan någon fiende, i vilken du inte är hjälplös, kommer medlen att se den att ges till dig.”