”Jag har ingen orsak att känna vrede eller rädsla, för Du omsluter mig. Och i varje behov jag varseblir är Din nåd allt jag behöver.”

Jag blir så varm inombords när jag tänker på alla er mina kära vänner och på vår Skapare.

Ljuset flödar, det finns överallt och jag ser oss alla inneslutna i kärlekens ljus.

Det goda skall segra över det onda som mitt yngsta barnbarn, 7 år, alltid säger.