”Jag erbjuder endast mirakler idag för jag vill att de skall ges tillbaka till mig.”

Allting jag ger ges tillbaka till mig!

Jag försöker komma ihåg detta genom att bara erbjuda det jag själv vill ha. Jag försöker att se min broder utan begränsningar. Jag försöker att se Kristus i honom.

Kärlekens lag säger att allt jag ger ökar i omfång. Jag förlorar ingenting genom att ge, tvärtom.

Jag erbjuder frid till varje människa jag möter eller tänker på.