”Jag ombeds inte att offra någonting för att finna Guds barmhärtighet och frid.”

Jag håller ingen fången utan löser i stället för att binda. På så sätt befrias jag.

Jag ser över, har överseende. Jag fastnar inte i små världsliga detaljer. De finns här och jag hanterar dem på bästa sätt. Det är ingenting mer med det.

Det finns alltid en mening med allt som sker även om jag inte vill se den med en gång.

Det bästa i livet är gratis sa alltid Johans far. Glädje och frid kostar ingenting, varken att ge eller ta emot. Jag behöver bara vara villig att ge och att få.

Jag sänder glädje och frid till alla som vill ta emot den.