”Jag kan endast attackera min egen syndfrihet, och det är endast den som gör att jag är trygg.”

Varför vill jag tro att jag är syndig?

Varför vill jag tro att du är syndig?

Det är bara en inövad varseblivning, ett felaktigt tankesystem som jag av gammal vana hamnar i ibland.

Jag påminner mig om vem jag är och vem du är och rättar min felaktiga varseblivning och överlämnar mig i Guds Händer.

Jag känner värmen från Guds leende och kärleksfulla omsorg om mig som är Hans Son.

Jag kan inte annat än välsigna allt och alla jag ser och tänker på.