”Jag kan vara fri från lidande idag.”

När jag erbjuder frihet så ges den till mig.

Vad annat finns att göra än att älska och se Kristus i varandra och gå vägen fram tillsammans hem till Gud.

Det finns inte plats för annat än glädje och tacksamhet i våra sinnen.

Jag är så glad och tacksam över att Guds Röst sakta men säkert ledde Johan och mig hit upp till Väddö.